Γιώργος ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Ο Γεώργιος Θεοχαρίδης είναι Τακτικός Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου & Ναυτιλιακής Πολιτικής στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο (World Maritime University). Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω με δικαστηριακή πρακτική. Είναι κάτοχος LLM από το Πανεπιστήμιο Καίμπρητζ και Διδακτορικού Διπλώματος από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ.

Επιπλέον, είναι Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου από το 2000, Επιβοηθητικό Μέλος της Ένωσης Ναυτικής Διαιτησίας του Λονδίνου (London Maritime Association of Arbitrators) από το 2004 και Μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Είναι επίσης Μέλος Επιτροπής Εργασίας της Νομικής Επιτροπής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Legal Committee of IMO) με θέμα: «Μέτρα Αποτροπής Παράνομων Πρακτικών που σχετίζονται με την  Δόλια Νηολόγηση και τα Ψευδο-νηολόγια Πλοίων» και Συν-εισηγητής Διεθνούς Ομάδας Εργασίας της Διεθνούς Ναυτιλιακής Συνδιάσκεψης (CMI) με θέμα «Ευθύνη Κακόπιστης Συντηρητικής Κατάσχεσης Πλοίων».

Είναι συγγραφέας βιβλίων και μελετών σε διάφορα δικαιικά πεδία (Θαλάσσια Μεταφορά, Δίκαιο Θάλασσας, Θαλάσσια Ασφάλιση, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, κ.ά.), καθώς και εισηγητής σε διεθνή νομικά συνέδρια.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr