Βικτώρια ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Βικτώρια Αθανασοπούλου είναι απόφοιτη της Νομικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος εμπορικού και ναυτικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Στη διατριβή της “Schiffsunternehmen und Schiffsüberlassungsverträge” που αφορά τις ναυτιλιακές εταιρείες και τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, προσέγγισε με έναν νέο τρόπο το πλοίο ως επιχείρηση.

Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάσκει ναυτικό δίκαιο, ναυλώσεις, θαλάσσια ασφάλεια, δίκαιο περιβάλλοντος και ναυτεργατικό δίκαιο, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών συνεδρίων, ενώ μεταξύ των δημοσιεύσεων ναυτικού και εμπορικού δικαίου συγκαταλέγεται «Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση, Θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια της καλής πίστης στο αγγλοσαξονικό δίκαιο» (2010).

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Σε βάθος χρόνου έχει ενασχοληθεί με υποθέσεις κατάσχεσης πλοίων και συμβάσεις ναύλωσης, ενώ παράλληλα διαθέτει πολυετή εμπειρία επί των ζητημάτων θαλάσσιας ασφάλισης (P & I και Hull Insurance). Γράφει και μιλάει άπταιστα αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr