Λία ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η Λία Αθανασίου είναι Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου πρώτης βαθμίδας στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκοντας κυρίως Ναυτικό Δίκαιο, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Δίκαιο Εταιρειών και Κρατικές Ενισχύσεις. Επιπλέον, είναι Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εμπορικού Δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο.

Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Παρισίων Ι-Σορβόννης, ενώ της έχει απονεμηθεί από το ίδιο Ίδρυμα «ακαδημαϊκός τίτλος για διεύθυνση πανεπιστημιακών ερευνών». Υπήρξε Επισκέπτρια Ερευνήτρια στη Νομική Σχολή του Harvard (2007-08) ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright (2007-08), ενώ παράλληλα έχει διδάξει και διεξαγάγει έρευνα σε πολλά αλλοδαπά Ιδρύματα εγνωσμένου κύρους (ΗΠΑ, Μάλτα, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία).

Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με ενασχόληση και εμπειρία κυρίως στην άσκηση συμβουλευτικής δικηγορίας, στην παροχή γνωμοδοτήσεων και τη διαιτησία. Υπήρξε μέλος (Τακτικό και Αναπληρωματικό) της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού (2003-08). Το 2015, εκλέχθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) ως μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Committee of Experts).

Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα στα γνωστικά αντικείμενα του ναυτικού δικαίου, του δικαίου του ανταγωνισμού, του δικαίου των εταιρειών, των μεταφορών και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ευρωπαϊκού δικαίου και δικαίου ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως διοργανώτρια αλλά και ως εισηγήτρια σε πληθώρα ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Μεταξύ των πρόσφατων δημοσιεύσεων της: Maritime Cross-border Insolvenses (Informa 2018, στα Αγγλικά), Η έννοια της απαγόρευσης, Συμπράξεις, Επιβολή προστίμων, Διορθωτικά μέτρα – Δεσμεύσεις, Αστικές Αξιώσεις σε (Τσουγανάτος επιμ.) Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού (2013) και Ναυτικό Δίκαιο, Α. Αντάπασης/ Λ. Αθανασίου (2020).


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr