Λουκάς ΖΥΓΟΥΡΟΣ

Ο Λουκάς Ζυγούρος είναι εξειδικευμένος Ναυτιλιακός Δικηγόρος, στο Εφετείο. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Έλαβε το Πτυχίο του και το διδακτορικό (Ph.D.) του στο Ναυτικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών και το μεταπτυχιακό του τίτλο (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, του Ηνωμένου Βασιλείου. Διδάσκει, ως επισκέπτης ομιλητής, το δίκαιο της Θαλάσσιας Αρωγής και το δίκαιο της Θαλάσσιας Μεταφοράς Εμπορευμάτων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει, επίσης, Ναυτικό Δίκαιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 2017.

Οι κύριοι τομείς της επαγγελματικής του δραστηριότητας περιλαμβάνουν τη δικαστική εκπροσώπηση φυσικών και νομικών προσώπων και την παροχή νομικών συμβουλών στο αστικό, εμπορικό και ναυτικό δίκαιο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν: στο ναυτικό δίκαιο, στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και στις ναυλώσεις, στη θαλάσσια αρωγή και στη θαλάσσια ρύπανση, στη θαλάσσια ασφάλιση και στο εταιρικό δίκαιο. Εκτός από τη μεταπτυχιακή του μελέτη και δύο άρθρα στο ναυτικό δίκαιο, έχει ήδη δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες στον τομέα του Ναυτικού Δικαίου (μία στην αγγλική γλώσσα) και μία μονογραφία στο Εταιρικό Δίκαιο.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr