Μανόλης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ο Δ.Ν. Μανόλης Κωνσταντινίδης είναι Προϊστάμενος του Νομικού Τμήματος της Eastern Mediterrean Maritime Limited, διαχειρίστριας 80 περίπου πλοίων. Ασχολείται κυρίως με διαφορές που σχετίζονται με ναυλοσύμφωνα, οι οποίες επιλύονται είτε ενώπιον διαιτητικών (κατά κανόνα στο LMAA) είτε/ και πολιτειακών δικαστηρίων παγκοσμίως και με απαιτήσεις συμφερόντων φορτίου. Παράλληλα ενασχολείται με διαφορές αγοραπωλησίας πλοίων, συμβάσεις ναυπήγησης και εν γένει ζητήματα εταιρικού και τραπεζικού δικαίου.

Είναι απόφοιτος Νομικής του Πανεπιστημίου της Θράκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ναυτικού Δικαίου από το University of Southampton και διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, με ναυλοσύμφωνα και φορτωτικές, με γενικό ναυτικό δίκαιο, με ζητήματα περιορισμού ευθύνης και σύγκρουσης πλοίων.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, δικηγόρος παρ’ Εφέταις, και υποστηρικτικό μέλος του LMAA. Επιπλέον, είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ναυτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών σε ειδικά θέματα του δικαίου των ναυλοσυμφώνων και συγκρούσεων πλοίων και επισκέπτης διδάσκων του μαθήματος Ναυτικό Δίκαιο στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνούς Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα διεθνών και εθνικών συνεδρίων Ναυτικού Δικαίου.

Δημοσιεύει συστηματικά μελέτες σχετικές με τους τομείς εξειδίκευσής του, με πιο πρόσφατη τη συμμετοχή του στην συγγραφή του έργου Ναυτικό Δίκαιο, Α. Αντάπασης, Λ. Αθανασίου (Νομική Βιβλιοθήκη, 2020).


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr