Βασίλης ΒΕΡΝIΚΟΣ

Ο Βασίλης Βερνίκος είναι δικηγόρος ασχολούμενος με το ναυτικό δίκαιο από το 1987, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και συνέταιρος στο δικηγορικό γραφείο ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΒΕΡΝΙΚΟΣ.

Αφού απέκτησε εργασιακή εμπειρία σε ναυτιλιακή δικηγορική εταιρεία του Λονδίνου για αρκετά έτη, ασκεί έκτοτε δικαστηριακή δικηγορία ναυτικού δικαίου, ενεργώντας για λογαριασμό πλοιοκτητών,  αλληλοασφαλιστικών οργανισμών, ναυλωτών, ασφαλιστών πλοίου και φορτίου, θαλάσσιων αρωγών, και άλλων που παρέχουν υπηρεσίες στη ναυτιλία, καθώς και αλλοδαπών δικηγορικών γραφείων, σχετικά με οποιαδήποτε υπόθεση και διαφορά σχετική με τη ναυτιλία. Η εμπειρία του εκτείνεται, μεταξύ άλλων, από απαιτήσεις ναύλωσης, θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων, σύγκρουσης, επιθαλάσσιας αρωγής, κοινής αβαρίας και θαλάσσιας ρύπανσης, μέχρι διαφορές από αγοραπωλησία και χρηματοδότηση πλοίων, επισκευές, συντηρητική και αναγκαστική κατάσχεση, πτώχευση ναυτιλιακών εταιρειών και ενδοεταιρικές διαφορές ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Ως προς τον περιορισμό της ευθύνης του πλοιοκτήτη, ενεργεί σήμερα ως εκκαθαριστής των κεφαλαίων περιορισμού ευθύνης που συστάθηκαν σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση του ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ το 2017, και την σύγκρουση μεταξύ του MAERSK LAUNCESTON και του πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού ΚΑΛΛΙΣΤΩ το 2020.  

Είναι μέλος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του υπό σύνταξη νέου Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου. Διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, και είναι τακτικό μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στις συνδιασκέψεις και εκδηλώσεις της Comite Maritime International τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια. Έχει παρακολουθήσει και υπάρξει ομιλητής σε πολλά συνέδρια και σεμινάρια του ναυτικού δικαίου. 

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr