Εισαγωγή-Ιστορία & Στόχοι του θεσμού

Το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου διοργανώνεται στην πόλη του Πειραιά από το 1992 και έκτοτε σταθερά ανά τριετία από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Ιστορία και Στόχοι

Το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου διοργανώνεται στην πόλη του Πειραιά από το 1992 και έκτοτε σταθερά ανά τριετία από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του πολύπλευρου και σημαντικού έργου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο οποίος από την ίδρυσή του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το Ν. 1866/1920, δεν περιορίζεται στα επαγγελματικά θέματα των μελών του, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν το νομικό κόσμο της χώρας, ζητήματα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών, του περιβάλλοντος, προαγωγής του νομικού πολιτισμού και του πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου, διατήρησης της ηθικής ταυτότητας και διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας.

Η Διοργάνωση Ratione Personae

Εμπνευστής του θεσμού του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου υπήρξε ο Καθηγητής του Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος Πειραιώς, Αντώνης Μ. Αντάπασης (6/7/1941 – 29/4/2013) και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς το 1992 Βασίλειος Βενέτης.

1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (1992)

Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και επί Προεδρίας Βασιλείου Βενέτη, διεξήχθη στις 28-30 Μαΐου 1992 και ασχολήθηκε ειδικότερα με την προστασία των ναυτικών δανειστών.

2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (1995)

Στις 25-27 Μαΐου 1995 έλαβε χώρα το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο είχε ως θέμα την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία.

3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (1998)

Στις 27-30 Μαΐου 1998 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου αφιερώθηκε στο «ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα», είχε δε ως στόχο να διερευνήσει τις νομικές διατάξεις του ναυτικού ατυχήματος όσον αφορά την πρόληψή του, την εκτέλεσή του, τις συνέπειές του και τέλος τα μέτρα αντιμετώπισής του. 

4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2001)

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου πραγματοποιήθηκε στις 6-9 Ιουνίου 2001 και διερεύνησε την ευθύνη προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο. Όπως σε κάθε προηγούμενη διοργάνωση στο πλαίσιο του θεσμού αυτού, η επιλογή του θέματος στηρίχθηκε σε επίκαιρους προβληματισμούς και το συγκεκριμένο θέμα επελέγη με κύριο στόχο την παρουσίαση του ζητήματος της αποκατάστασης της ζημίας στο ναυτικό δίκαιο από δυναμική σκοπιά.

5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2004)

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου με θέμα τη θαλάσσια ρύπανση, διεξήχθη στις 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2004. Η εξέταση - κατά το 4° Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – του ζητήματος της ευθύνης προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο,

6ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2007)

Στις 4-6 Οκτωβρίου 2007 το 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο, αντικείμενο είχε τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης. Η θαλάσσια ασφάλιση συνδέεται στενά με το θαλάσσιο εμπόριο. Γι’ αυτό και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους τρόπους προστασίας των ναυτικών επιχειρηματιών από τις απώλειες των θαλάσσιων κινδύνων.

7ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2010)

Στις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου 2010 το 7ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο  εξέτασε τη νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη. Το θέμα αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι μόνο στο εθνικό αλλά και στο διεθνές πεδίο ιδίως λόγω της συνεχιζόμενης διάδοσης των σημαιών «φιλοφροσύνης» ανοιχτού νηολογίου, της ναυτολόγησης στα πλοία ολοένα και περισσότερων ναυτικών που δεν συνδέονται με το κράτος της σημαίας του πλοίου, καθόσον προέρχονται από τρίτες χώρες, της δημιουργίας από τις παραδοσιακές ναυτικές χώρες δεύτερων νηολογίων, όπου εγγράφονται πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες.

8ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2013)

Το 8ο Διεθνές Συνέδριο που έλαβε χώρα στις 10-12 Οκτωβρίου 2013 και αφιερώθηκε στη μνήμη του αείμνηστου Καθηγητή και Προέδρου της ΕΕΝΔ Α. Αντάπαση, καινοτόμησε από πολλές απόψεις:

9ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2016)

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Οκτωβρίου 2016 με κεντρικό θέμα τη «Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα».

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr