2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (1995)

Στις 25-27 Μαΐου 1995 έλαβε χώρα το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου, το οποίο είχε ως θέμα την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία.

Κύριος σκοπός του ήταν να διερευνήσει την ελευθερία των μερών στις διάφορες κατηγορίες συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών από ή προς το πλοίο ή την οικονομική χρησιμοποίηση του πλοίου, να αποσαφηνίσει τους λόγους που υπαγορεύουν το διαφορετικό βαθμό ελευθερίας των μερών στις συμβάσεις αυτές και να εξετάσει αν ο περιορισμός της συμβατικής ελευθερίας με τη θέσπιση κανόνων αναγκαστικού δικαίου αποτελεί την πιο πρόσφορη λύση ή πρέπει να αναζητηθούν άλλες ή και άλλες λύσεις. 

Το Συνέδριο αναπτύχθηκε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη απασχολήθηκε με τις συμβάσεις με βάση τις οποίες ο κύριος του πλοίου συνεργάζεται για την εκμετάλλευσή του με ιδιοκτήτες άλλων πλοίων (κοινοπραξίες, διασκέψεις τακτικών γραμμών) ή εκείνες που χρησιμοποιούνται για να επέμβει τρίτος στην εκμετάλλευση του πλοίου (συμβάσεις διαχείρισης πλοίου, μίσθωσης πλοίου γυμνού, χρονοναύλωσης). Η δεύτερη ενότητα αφιερώθηκε στις συμβάσεις θαλάσσιας μεταφοράς προσώπων ή πραγμάτων. Η τρίτη ενότητα περιέλαβε τις βοηθητικές της ναυτιλίας συμβάσεις (συμβάσεις ναυτολόγησης του πλοιάρχου και των μελών του πληρώματος, ναυτικής πρακτορείας, θαλάσσιας αρωγής και ρυμούλκησης, πλοήγησης και θαλάσσιας ασφάλισης).

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν με την εισήγηση του Καθηγητού Ιωάννη Σχινά που ασχολήθηκε με τη «συμβατική ελευθερία, στάθμιση συμφερόντων και δημόσια τάξη στο δίκαιο της ναύλωσης». Ο Jan Ramberg παρουσίασε στη συνέχεια εισήγηση με θέμα: «The proper delimitation of mandatory rules in the law of carriage of goods by sea [Η ορθή οριοθέτηση των αναγκαστικών κανόνων στη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων]», και ακολούθησε η ομιλία του Καθηγητού Απόστολου Γεωργιάδη ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Ο δικαστικός έλεγχος του περιεχομένου των συμβάσεων ναυλώσεως». Η πρώτη Συνεδρία ολοκληρώθηκε με τον Eugenio Carnejo Fuller που παρουσίασε την εισήγησή του «Regulation or deregulation of the contract of carriage of goods by sea». Η απογευματινή Συνεδρία υπό την Προεδρία του Καθηγητή Αθανάσιου Γιαννόπουλου, ξεκίνησε με την εισήγηση του Καθηγητή Φοίβου Χ. Χριστοδούλου: «Όρια ελευθερίας των συμβάσεων στη ναύλωση», ενώ στη συνέχεια ο Jose Domingo Ray ανέπτυξε το θέμα «Freedom of contract and mandatory rules in carriage of goods and analysis relating to charter parties, bills of lading and some other documents through argentine law and international conventions». Στην πρώτη Συνεδρία της δεύτερης ημέρας υπό την Προεδρία του Καθηγητή Παναγιώτη Σολδάτου, παρουσιάστηκαν οι Εισηγήσεις των Καθηγητών Michael F. Sturley με θέμα «Forum selection and arbitration clauses under section 3(8) of the U.S. Carriage of goods by sea act: Statutory intent and judicial interpretation», Sergio Carbone και Francesco Munari οι οποίοι ασχολήθηκαν με το ζήτημα «Port services ancillary to navigation between market and safety requirements» και Κωνσταντίνου Παμπούκη «Ναυτιλιακές διασκέψεις και κοινοπραξίες στο δίκαιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Κοινότητας». Στη δε απογευματινή Συνεδρία υπό την Προεδρία του Καθηγητή Roger Roland παρουσίασαν τις Εισηγήσεις τους σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι Καθηγητές Λεωνίδας Γεωργακόπουλος με το θέμα «Ο περιορισμός της ελευθερίας των ναυτικών συμβάσεων δια του θαλάσσιου ασφαλιστικού δικαίου», ο Antoine Vialard με την εισήγηση «La liberté contractuelle en matière d’assurances maritimes: l’ exemple français» και ο Enrique de Alba που έκλεισε τη Συνεδρία με το θέμα «Ships operation and freedom of contract. Freedom of the parties to choose forum and substantive law - Panamanian experience». Η Συνεδρία της τελευταίας ημέρας υπό την Προεδρία της Καθηγήτριας Αλίκης Κιάντου-Παμπούκη άρχισε με την εισήγηση του Παύλου Αβραμέα: «Όρια της ελευθερίας των μερών στις συμβάσεις διαχείρισης πλοίων». Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Παναγιώτης Παπαθεοδωρόπουλος και ανέπτυξε το θέμα «Η ελευθερία των μερών κατά την κατάρτιση της συμβάσεως ναυτικής εργασίας», ενώ ο Αθανάσιος Αλυκάτορας ασχολήθηκε με το θέμα «Εφαρμοστέο δίκαιο και διεθνής δικαιοδοσία στη σύμβαση ναυτολογήσεως με βάση τις κοινοτικές συμβάσεις της Ρώμης (1980), των Βρυξελλών (1968) και της Ντονόστια Σαν Σεμπάστιαν (1989)». Ακολούθησε η εισήγηση του Μικέ Κουντούρη «Η ελευθερία των μερών κατά την κατάρτιση της σύμβασης ναυτικής εργασίας και ειδικώτερα κατά τη ρύθμιση των σχέσεων επί απαιτήσεων εξ εργατικού ατυχήματος». Ο Αντώνης Μ. Αντάπασης έκλεισε τον κύκλο των εισηγήσεων του Συνεδρίου με την ανάλυση του θέματος «Η ελευθερία των μερών στις συμβάσεις θαλάσσιας αρωγής». Μετά το πέρας της παρουσίασης των εισηγήσεων, δόθηκε χρόνος για την παρουσίαση παρεμβάσεων των Παναγιώτη Παπανικολάου με θέμα «Η δογματική ένταξη της περιεχόμενης στο άρθρο 253 του ΚΙΝΔ ρυθμίσεως στο σύστημα ατομικής προστασίας κατά του κινδύνου καταχρήσεως της συμβατικής ελευθερίας του Αστικού Κώδικα», της Isabelle Corbier με θέμα «Remorquage maritime et libre enterprise» και της Emily Derogée-van Roosmalen με θέμα «Freedom of contract and «piercing or lifting of the corporate veil» in the Netherlands».

Οι εισηγήσεις και τα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε ειδικό τόμο «Εκμετάλλευση του Πλοίου και Συμβατική Ελευθερία» που εκδόθηκε με επιμέλεια του ΔΣΠ από τον εκδοτικό οίκο Α. Σάκκουλα το 2000.

Διοικητικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Β. Βενέτης Πρόεδρος, Γ. Αποστολίδης Αντιπρόεδρος, Κ. Πεταλάς Γεν. Γραμματέας, Π. Σαμπουντζάκης Ταμίας, Μέλη: Α. Αλεξανδροπούλου-Αλευρομύτη, Σ. Αθανασάκος, Μ. Βραχνού, Γ. Γεωργάτος, I. Γιατράκος, Κ. Γκαβέρας, Π. Ηλιάδης, Λ. Θεοδώρου, I. Καρκούλιας, I. Κλάππας, Ε. Κοτσώνης, Μ. Κτιστάκης, Π. Παπανικολάου, Γ. Σαββόπουλος, Γ. Σταματογιάννης.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Α. Αντάπασης Πρόεδρος, Μ. Καργάκου, Α. Λαμπρόπουλος Γραμματείς, Μέλη: Κων/νος Ανδρεόπουλος, Ν. Βουργίδης, Ν. Γωγιός, Θωμ. Ζαφείρας, Σ. Κουσούλης, Μικές Κουντούρης, Γ. Μπαϊρακτάρης, Ν. Μπαλταζάνης, I. Νέρης, Αντ. Παπαδημητρίου, Παν. Παπαθεοδωρόπουλος, Κ. Σαπουνάκης, Ν. Σκορίνης, Γρηγ. Τιμαγένης. 

Επιμέλεια ύλης

Αντώνης Μ. Αντάπασης, Πάρις Α. Ασανάκης, Όλγα Θ. Βλαβιανού, Θωμάς Β. Μαρκεζίνης, Δευκαλίων Γ. Ρεδιάδης.

 

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr