• 9ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα
 • 8ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η Λειτουργία της Ναυτιλιακής Επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας
 • 7ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  H νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη

 • 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Τα σύγχρονα προβλήματα της θαλάσσιας ασφάλισης

 • 5ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Θαλάσσια ρύπανση: Το πρόβλημα της αποζημίωσης και των κυρώσεων
 • 4ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η ευθύνη προς αποζημίωση στο Ελληνικό και το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο
 • 3ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Το ναυτικό ατύχημα

 • 2ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Εκμετάλλευση του Πλοίου και Συμβατική Ελευθερία
 • 1ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η Προστασία των Ναυτικών δανειστών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr