Παναγιώτα Μπουρλετίδου

Η Παναγιώτα Μπουρλετίδου γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε και κατοικεί στον Πειραιά. Είναι απόφοιτος της Ιωνιδείου Προτύπου Σχολής Πειραιά και της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά, είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων του προγράμματος του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ασκεί δικηγορία από το έτος 1995 και από το 1998 μέχρι σήμερα, διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην πόλη του Πειραιά, αναλαμβάνοντας υποθέσεις αστικού, εμπορικού και τραπεζικού δικαίου. Διατηρεί εξωτερική συνεργασία με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία Eurobank-Ergasias Α.Ε. και διετέλεσε επιστημονική συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το έτος 2014 μέχρι το έτος 2021 ήταν Σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και από την 01/01/2022 είναι η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ.Π.

Διετέλεσε από το έτος 2018 μέχρι το έτος 2021 Διευθύντρια του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά (Κ.Ε.Δ.Ι.Π.).

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr