Πολυχρόνης Τσιρίδης

Ο Πολυχρόνης Τσιρίδης είναι Δικηγόρος Πειραιώς, ασχολούμενος αποκλειστικά με τον χειρισμό ποινικών υποθέσεων. Συνέγραψε διδακτορική διατριβή με θέμα «ΤΑ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ» και  ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον βαθμό ΑΡΙΣΤΑ.  Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων και είναι Πρόεδρος των Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγόρων της περιφέρειας του Εφετείου Πειραιώς. Ο ΔΣΠ, τού απένειμε έπαινο για τη συμβολή του στην προαγωγή του ποινικού δικαίου και της επιστήμης του δικαίου γενικότερα και η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος τόν τίμησε για την προσφορά του.

Έχει συμμετάσχει ως μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών διαφόρων ποινικών νομοσχεδίων, ως μέλος της Κεντρικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης από το 1997 και ως Εισηγητής σε δεκάδες εκδηλώσεις Δικαστικών Ενώσεων, Πανεπιστημίων, Δικηγορικών Συλλόγων όλης της Χώρας επί θεμάτων ποινικού δικαίου. Έργα του ιδίου:

1. «Τα πτωχευτικά αδικήματα», διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1995.
2. «Ποινική δικαιοδοσία στον θαλάσσιο χώρο και εγκλήματα τελούμενα επί πλοίου», Αθήνα 1998.
3. «Μελέτες  ποινικού δικαίου», Αθήνα 2001.
4.  «Διεθνείς Συμβάσεις», Αθήνα 2004 (Συνυπεύθυνος σειράς μετά του Ηλία Αναγνωστόπουλου και Νικολάου Λίβου)
5. «Ο νέος νόμος για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης» (Ν. 3346/2005), Αθήνα 2005.
6. «Ο νέος Νόμος για το ξέπλυμα χρήματος (Ν 3691/2008)», Αθήνα 2009 
7. «Οι κίνδυνοι ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου κατά την άσκηση της δικηγορίας», Αθήνα 2019.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr