Δημήτρης Χριστοδούλου

O Δημήτριος Χριστοδούλου είναι Επίκουρος Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Southampton και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων LL.M. από τις Νομικές Σχολές των Πανεπιστημίων Temple University, Philadelphia, PA, U.S.A. και New York University, New York, ΝΥ, U.S.A.. Οι τομείς ειδίκευσης του περιλαμβάνουν το ασφαλιστικό και ναυτικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο των εμπορικών συμβάσεων. Είναι μέλος του ΔΣ και Ειδικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και μέλος διαφόρων επιστημονικών ενώσεων. Οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν μονογραφίες, κεφάλαια σε συλλογικά έργα και άρθρα επί του ναυτικού και ασφαλιστικού δικαίου, του δικαίου της ΑΕ και του χρηματοοικονομικού δικαίου.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr