Γιώργος Ιατρίδης-Ραμαντάνης

Ο Γιώργος Ιατρίδης-Ραμαντάνης είναι εταίρος της δικηγορικής εταιρείας «Λαγκαδιανός Ιατρίδης Κατσάμπας» με τριακονταετή εμπειρία στην υποστήριξη Ελλήνων και διεθνών πλοιοκτητών, P&I Clubs, τραπεζών, ασφαλιστών και αντασφαλιστών.

Εξειδικεύεται στις διαφορές σχετικές με το φορτίο και την εκτέλεση ναυλοσυμφώνων, την ασφάλιση και αντασφάλιση, τα θαλάσσια ατυχήματα, τη ρύπανση θαλάσσιου περιβάλλοντος, όπως και περιπτώσεις απώλειας ζωής στη θάλασσα. Επιπλέον, έχει ενασχοληθεί με διαφορές σχετικές με την αγοραπωλησία και τη ναυπήγηση πλοίων, όπως και με εργατικού, αεροπορικού, διοικητικού, εμπορικού και αστικού δικαίου υποθέσεις.

Συγκαταλέγεται από το The Legal 500 EMEA στους κορυφαίους Έλληνες δικηγόρους ναυτικού δικαίου.

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr