Ο Γιώργος Σκορίνης είναι δικηγόρος Πειραιώς από το 2001. Έλαβε το πτυχίο του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια μεταπτυχιακό τίτλο στο διεθνές δίκαιο επιχειρήσεων (LL.M. in International Business Law) από το University College London του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Μετά την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε δικηγορική εταιρεία και αλληλασφαλιστικό οργανισμό στο Λονδίνου ξεκίνησε τη δικηγορία στο δικηγορικό Γραφείο Σκορίνη στον Πειραιά, του οποίου σήμερα είναι διαχειριστής εταίρος. Ασχολείται με υποθέσεις ναυτιλιακών και εμπορικών διαφορών καθώς και συμβουλευτικά σε υποθέσεις ναυτικού και ασφαλιστικού δικαίου, εμπορικών συμβάσεων και εταιρειών.

Είναι μέλος του ΔΣ και Ταμίας της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτιλιακών Δικηγόρων καθώς και μέλος του ΔΣ και Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου αλλά και μέλος σε άλλες επιστημονικές ενώσεις και επιτροπές. Επίσης είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά «Πειραϊκή Νομολογία», διαιτητής του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και συμμετέχει συχνά στις συνδιασκέψεις της Comite Maritime International. Συχνά συγκαταλέγεται μεταξύ των συνιστώμενων δικηγόρων στους διεθνείς νομικούς οδηγούς Chambers and Partners και Legal 500.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr