Πασχαλιά Πολιτσοπούλου-Τιμαγένη

Η Λίλη Πολιτσοπούλου-Τιμαγένη είναι εταίρος της Τιμαγένης Δικηγορικής Εταιρίας που εδρεύει στον Πειραιά και  ασχολείται, εκπροσωπώντας είτε τράπεζες είτε πλοιοκτήτες, με ναυτιλιακές συμβάσεις χρηματοδότησης και εξασφαλιστικών συμβάσεων δανειστών, μεταβίβασης δανείων και εξασφαλίσεων. Επίσης ασχολείται με συμβάσεις ναυπήγησης, ναύλωσης (συμπεριλαμβανομένης διαπραγμάτευσης ναυλοσυμφώνων μακράς διάρκειας ή ναυλώσεων πλοίου γυμνού), αγοραπωλησιών πλοίων νεότευκτων ή μεταχειρισμένων, διάλυσης πλοίων, με συμβάσεις κοινοπραξιών και συμφωνίες μετόχων καθώς και με την οργάνωση της εταιρικής  δομής ναυτιλιακών εταιριών, με την εγκατάσταση εταιριών ελληνικών και αλλοδαπών και την εγκατάσταση γραφείων στην Ελλάδα ξένων εταιρειών. Ακόμη ασχολείται με παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογίας πλοίων και εσόδων από ναυτιλιακές δραστηριότητες, με συμβάσεις αγοραπωλησιών ακινήτων και μεταβιβάσεως περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με ναυτιλία.
.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών με μετεκπαίδευση στο Παρίσι στο Παν/μειο I της Σορβόννης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών (D.E.A και D.E.S.U.P I)  στο ευρωπαϊκό και εταιρικό δίκαιο αντίστοιχα, με άσκηση σε δικηγορικό γραφείο στο Παρίσι και στον δικηγορικό σύλλογο Παρισίων. Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στο Οικονομικό Παν/ειο Αθηνών (1980-1990) στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Επίσης είναι κάτοχος Πιστοποιητικού του Παν/μείου City of London Polytechnic στο ναυτικό και εξαγωγικό δίκαιο και έχει παρακολουθήσει εντατικό σεμινάριο του Κολλεγίου Αγία Αικατερίνη του Παν/μείου Οξφόρδης στο διεθνές οικονομικό δίκαιο καθώς και εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Παν/μείου Harvard Law School στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει επίσης παρακολουθήσει διάφορες διασκέψεις και colloquia της Διεθνούς Nαυτικής Επιτροπής (Comité Maritime International) που έλαβαν χώρα στην Σιγκαπούρη 2001, Bordeaux 2003, Vancouver 2004, Cape Town 2006, Αθήνα 2008, Αμβούργο 2014, Γένοβα 2017.


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr