Το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου

Το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Διεθνούς Ναυτικού Συνεδρίου, λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο επιδημιολογικό φορτίο και τη συνακόλουθη αδυναμία οποιασδήποτε πρόβλεψης, έλαβαν τη δύσκολη αλλά αυτονόητη απόφαση να αναβάλουν περαιτέρω τη διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου που είχε, εξ αναβολής, προγραμματιστεί για τις 27-29 Μαΐου 2021. Την απόφαση αυτή υπαγόρευσαν αφενός η προτεραιότητα της ασφάλειας και υγείας των συμμετεχόντων, αφετέρου η διαφύλαξη του κύρους και του χαρακτήρα του θεσμού ως forum διαδραστικού επιστημονικού διαλόγου, γόνιμης ανταλλαγής απόψεων και επαγγελματικής συναναστροφής. Τόσο ο ΔΣΠ όσο και η Οργανωτική Επιτροπή επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για την πανηγυρική διεξαγωγή του Συνεδρίου, ευθύς άμα οι συνθήκες το επιτρέψουν, και κατά πάσα πιθανότητα την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2022. Το θεματικό πλαίσιο «H προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε ένα μεταβαλλόμενο, ρυθμιστικά και πραγματικά περιβάλλον» και το πρόγραμμα θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς να αποκλείονται επιμέρους ανανεώσεις. Οι πρωτότυπες μελέτες που έχουν υποβληθεί θα αξιολογηθούν και δύο εκ των τεσσάρων βραβείων Young Maritime Prizes θα απονεμηθούν, όπως είχε προβλεφθεί, ενώ τα υπόλοιπα δύο θα διατεθούν για την επερχόμενη σειρά μελετών. Ευελπιστούμε ότι ομιλητές, χορηγοί και σύνεδροι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον το Διεθνές Συνέδριό μας, που συμπληρώνει του χρόνου μία τριακονταετία επιτυχούς παρουσίας.

 

O Πρόεδρος του ΔΣΠ Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
Γεώργιος Σταματογιάννης Καθηγήτρια Λία Ι. Αθανασίου

 

Παλαιότερες Διοργανώσεις

 

Εισαγωγή-Ιστορία & Στόχοι του θεσμού

Το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου διοργανώνεται στην πόλη του Πειραιά από το 1992 και έκτοτε σταθερά ανά τριετία από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς.

Εντάσσεται στο πλαίσιο του πολύπλευρου και σημαντικού έργου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο οποίος από την ίδρυσή του ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με το Ν. 1866/1920,  δεν περιορίζεται στα επαγγελματικά θέματα των μελών του, αλλά δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να αναδεικνύονται ζητήματα που αφορούν το νομικό κόσμο της χώρας, ζητήματα προστασίας των δημοκρατικών θεσμών, του περιβάλλοντος, προαγωγής του νομικού πολιτισμού και του πολιτικού και κοινωνικού επιπέδου, διατήρησης της ηθικής ταυτότητας και διασφάλισης της εθνικής ακεραιότητας.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς αριθμεί στις τάξεις του τους περισσότερους Έλληνες ναυτικολόγους και μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου.  Εδρεύει άλλωστε στο κέντρο των ναυτιλιακών εξελίξεων της χώρας, καθώς το λιμάνι του Πειραιά είναι το κυριότερο της Ελλάδος και ένα από τα σημαντικότερα στη Μεσόγειο. Στο Πρωτοδικείο του Πειραιά έχει συσταθεί το ναυτικό τμήμα, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την επίλυση των ναυτικών διαφορών.

Κρίθηκε επομένως επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλίας από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς για τη δημιουργία ενός θεσμού διεθνούς ακτινοβολίας, στον οποίο εξελίχθηκε το Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου. Μέσω αυτού επιδιώκεται η παρακολούθηση της εξέλιξης των κανόνων του ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου και της πρακτικής εφαρμογής τους, η κατάδειξη τυχόν παρερμηνειών, η επισήμανση των ατελειών, η υπόδειξη των προκριτέων λύσεων και η διευκόλυνση της διεθνούς ενοποίησης των ουσιαστικών ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της εμπορικής ναυτιλίας.

Ο θεσμός έχει συμπληρώσει ήδη 28 έτη, στη διάρκεια των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί εννέα (9) Διεθνή Συνέδρια. Σε καθεμία από τις διοργανώσεις επιλέγεται με ιδιαίτερη φροντίδα μία επίκαιρη θεματική ενότητα του κλάδου του Ναυτικού Δικαίου, που φέρεται προς διερεύνηση και επιστημονική συζήτηση με απώτερο στόχο την αναζήτηση λύσεων στα ανακύπτοντα προβλήματα της ναυτιλιακής αγοράς, αλλά και την προαγωγή της θεωρητικής συζήτησης ως μέσου καλλιέργειας της επιστήμης του Ναυτικού Δικαίου. Εξέχουσας σημασίας για την επίτευξη των στόχων αυτών, μέσω των ειδικότερων θεμάτων που αναπτύσσονται σε κάθε Συνέδριο, είναι η συμμετοχή Εισηγητών, Ελλήνων και αλλοδαπών, ειδικών, με εγνωσμένο διεθνές κύρος.  


Young Maritime Prize - Πειραιάς 2020

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Ελισάβετ Κουλάνη

Τ: +30 210 3678891, E: koulani.elisavet@nb.org