10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Young Maritime Prize – Πειραιάς 2022


Από το 1992 και εφεξής, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς διοργανώνει, κάθε τρία χρόνια, στον Πειραιά, πρώτο εμπορικό λιμένα της Χώρας και από τους σπουδαιότερους της Μεσογείου, Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου και με τον τρόπο αυτόν παρακολουθεί τις διατάξεις της ναυτικής νομοθεσίας και την πρακτική εφαρμογή τους, καταδεικνύει τις τυχόν παρερμηνείες, επισημαίνει τις ατέλειες, υποδεικνύει τις προκριτέες λύσεις και διευκολύνει τη διεθνή ενοποίηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της εμπορικής ναυτιλίας.

Ήδη ο θεσμός αυτός απαριθμεί στο ενεργητικό του εννέα (9) ιδιαιτέρως επιτυχή διεθνή συνέδρια, τα οποία ασχολήθηκαν με τα πλέον επίκαιρα και ενδιαφέροντα θέματα ναυτικού δικαίου, όπως ειδικότερα: την προστασία των ναυτικών δανειστών (1° Διεθνές Συνέδριο– 28/30 Μαΐου 1992), την εκμετάλλευση του πλοίου και τη συμβατική ελευθερία (2° Διεθνές Συνέδριο– 25/ 27 Μαΐου 1995), το ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα (3° Διεθνές Συνέδριο -27/ 30 Μαΐου 1998), την ευθύνη προς αποζημίωση στο ελληνικό και το διεθνές ναυτικό δίκαιο (4° Διεθνές Συνέδριο -6/9 Ιουνίου 2001), τη θαλάσσια ρύπανση (5° Διεθνές Συνέδριο- 29/9 έως 2/10/2004), τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης (6° Διεθνές Συνέδριο– 4/6 Οκτωβρίου 2007), τη νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη (7ο Διεθνές Συνέδριο – 30/9 έως 2/10/2010), τη λειτουργία των ναυτικών θεσμών σε περιόδους οικονομικής αστάθειας (8ο Διεθνές Συνέδριο -26/29 Σεπτεμβρίου 2013) και τη θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα (9ο Διεθνές Συνέδριο -13/15 Οκτωβρίου 2016). Οι εισηγήσεις, οι συζητήσεις και τα πορίσματα των Συνεδρίων περιλήφθηκαν σε ειδικούς τόμους που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το παρόν 10° Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου με θέμα: Προστασία της ναυτιλιακής επιχείρησης σε ένα μεταβαλλόμενο, ρυθμιστικά και πραγματικά, περιβάλλον» αποφασίστηκε ομόφωνα να διεξαχθεί από τις 26 έως τις 28 Μάϊου 2022. Η εξέταση της θεματικής θα δομηθεί σε πέντε επιμέρους ενότητες: Η πρώτη ενότητα θα εστιάσει στην αλλαγή της οπτικής προσέγγισης, από την προστασία των δανειστών στην προστασία της επιχείρησης με διπλή οπτική: αφενός, θα καλύψει θέματα που αφορούν τις νέες προκλήσεις για τη σύγχρονη πλοιοκτησία, όπως οι διακρατικές εντάσεις, οι μονομερείς εμπορικοί περιορισμοί και η επίδρασή τους στη δευτερογενή αγορά της θαλάσσιας μεταφοράς . αφετέρου, θα εξετάσει τις οργανωτικές (μετ)εξελίξεις της ναυτιλιακής επιχείρησης (νέες μορφές συνεργασίας, εφαρμοστέοι κανόνες στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες κ.ά). Η δεύτερη ενότητα αφιερώνεται στις νέες μορφές κινδύνων που αντιμετωπίζει ο εκμεταλλευόμενος το πλοίο, εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας σε διαφορετικά επίπεδα (όπως οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο, η προστασία των προσωπικών δεδομένων, τα αυτόνομα πλοία, κ.α.). Η τρίτη ενότητα αφιερώνεται στις ανάγκες αυξημένης χρηματοδότησης που προκαλούν όλες οι εξεταζόμενες αλλαγές και προκλήσεις και στις νέες μεθόδους με τις οποίες αυτές μπορούν να καλυφθούν. Η τέταρτη ενότητα θα φέρει στο επίκεντρο της συζήτησης τις νομικές πτυχές των πιέσεων που ασκούνται στη ναυτιλία από το δίκαιο του περιβάλλοντος (όπως οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις και οι ρυθμίσεις του ΔΝΟ σχετικά με τη μείωση του ποσοστού εκπομπών θείου). Τέλος, η τελευταία ενότητα θα αφιερωθεί στην επανεξέταση των παραδοσιακών εργαλείων νομικής προστασίας και στη βαθμιαία διάπλαση ή στρέβλωσή τους (π.χ. αποκατάσταση ζημιών σε πλατφόρμες εξόρυξης, περιορισμός ευθύνης, εξωεδαφική εφαρμογή, διασυνοριακή πτώχευση, αντίστροφη άρση νομικής αυτοτέλειας, προϋποθέσεις συντηρητικής κατάσχεσης πλοίων), με συγκριτική επισκόπηση της ελληνικής και αλλοδαπής νομολογίας.

Το επικείμενο Συνέδριο αποτελεί τη συνέχεια μίας διεθνώς αναγνωρισμένης και περίβλεπτης παράδοσης» καθιερωμένης εδώ και 28 χρόνια, η οποία επιτρέπει τη συνάντηση και την  καρποφόρο ανταλλαγή ιδεών σε ζητήματα υψηλού θεωρητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος μεταξύ ακαδημαϊκών, εξειδικευμένων στον τομέα του ναυτικού δικαίου νομικών και παραγόντων της ναυτιλιακής αγοράς από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο του προσεχούς Συνεδρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς και η Οργανωτική Επιτροπή συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη φορά να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στον επιστημονικό διάλογο, νέων επιστημόνων και νομικών, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο πεδίο του Ναυτικού Δικαίου. Δράττοντας ως ευκαιρία τον ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα του Συνεδρίου και τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας από την ίδρυση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, ο ΔΣΠ και η Οργανωτική επιτροπή τιμούν την έρευνα και την επιστημονική πρόοδο, προκηρύσσοντας διαγωνισμό υπό τον τίτλο “Young Maritime Prize”.

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Κλάππας

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Λία Ι. Αθανασίου

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr