9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Young Maritime Prize – Πειραιάς 2016

Βραβεία και Όροι Συμμετοχής

1. Βραβεία

Οι τρεις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες θα λάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς  βραβείο και θα δημοσιευθούν στον Τόμο Εισηγήσεων του Συνεδρίου, ο οποίος θα περιλάβει τις Εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Ειδικότερα, προκηρύσσονται τρία βραβεία με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο, ως ακολούθως:

- Βραβείο “Αντωνίου Αντάπαση”

- Βραβείο “Eastern Mediterranean Maritime Ltd”

- Βραβείο “Sea Link Navigation Limited”

 

 2. Όροι και Προθεσμία Συμμετοχής

 - Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή  Πανεπιστημιακής Σχολής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ναυτιλιακό κλάδο και να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

-  Γλώσσα εργασίας: Ελληνική, Αγγλική.

- Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη μελέτη σε ζήτημα της θεματολογίας του προσεχούς Συνεδρίου, η οποία δεν πρέπει να έχει κατατεθεί ως εργασία ή/και να έχει δημοσιευθεί.

- Η μελέτη θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες/10.000 λέξεις  και να περιλαμβάνει βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

- Η μελέτη, εκτυπωμένη εις τριπλούν θα πρέπει να κατατεθεί  στη γραμματεία του Δ.Σ.Π. έως την 20/9/2016.

Οι μελέτες που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον κ. Αθανάσιο Κουτρομάνο (Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ε.τ.), την κα Λία Αθανασίου (Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) και κ. Γεώργιο Θεοχαρίδη (Αν. Καθηγητή World Maritime University – Malmö, Σουηδία).

 

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Σταματογιάννης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω     

Για την  Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Λία Ι. Αθανασίου

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr