Η Διοργάνωση Ratione Personae

Εμπνευστής του θεσμού του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου υπήρξε ο Καθηγητής του Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικηγόρος Πειραιώς, Αντώνης Μ. Αντάπασης (6/7/1941 – 29/4/2013) και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς το 1992 Βασίλειος Βενέτης.

Ο Αντώνης Μ. Αντάπασης διήλθε όλες τις βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας και το 1998 εκλέχθηκε ομόφωνα καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου. Δίδαξε το Δίκαιο των Αξιογράφων, το Ναυτικό Δίκαιο και το Ιδιωτικό Αεροπορικό Δίκαιο για περισσότερα από 30 έτη. Δίδαξε το Δίκαιο της θαλάσσιας, εναέριας και χερσαίας μεταφοράς στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Αθηνών για περισσότερα από 15 έτη. Διετέλεσε Πρόεδρος της Νομικής Σχολής Αθηνών κατά την περίοδο 2001-2003, καθώς και Πρόεδρος του Συλλόγου των μελών ΔΕΠ της Νομικής Αθηνών επί δεκαπενταετία. Αποχώρησε από την υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 2008 λόγω ορίου ηλικίας. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών του απένειμε τον ακαδημαϊκό τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή. Δίδαξε με την πίστη ότι η προσφορά στην επιστήμη του Ναυτικού Δικαίου δεν περιορίζεται στην προσωπική συμβολή, αλλά επεκτείνεται στη μεταλαμπάδευση και διασπορά της γνώσης και την ενστάλαξη του πάθους για τη μελέτη και προαγωγή του Ναυτικού Δικαίου σε νέους επιστήμονες όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων.

Ο Αντώνης Αντάπασης ήταν Δικηγόρος Πειραιώς (από το 1967 έως και το 2013) με κύρια ενασχόληση τις εμποροναυτικές υποθέσεις, ενώ υπήρξε επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς. Ήταν Διαιτητής του International Chamber of Commerce, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης Ναυτικής Διαιτησίας.

Ο αείμνηστος Καθηγητής Αντάπασης ήταν εκείνος που οραματίστηκε τη δημιουργία του θεσμού του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτικού Δικαίου, η υλοποίησή του όμως δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ενεργοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς σε πολλαπλά επίπεδα. Ο Καθηγητής Αντάπασης προήδρευσε μάλιστα των επτά πρώτων Διεθνών Συνεδρίων Ναυτικού Δικαίου. Το διεθνές επιστημονικό αλλά και προσωπικό κύρος του Καθηγητή, η αναζήτηση των θεμάτων του Ναυτικού Δικαίου που κάθε φορά συγκέντρωναν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ενδιαφέρον, ώστε να προκρίνονται προς επεξεργασία στο πλαίσιο του Συνεδρίου, η επιλογή –ως εισηγητών- των πλέον ειδικών επιστημόνων με αναγνωρισμένη συγγραφική παρουσία και εμπειρία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το γεγονός ότι ο ίδιος διέβλεψε την ανάγκη ύπαρξης και διατήρησης ενός τέτοιου θεσμού στην Ελλάδα ως ναυτική Χώρα και ειδικότερα στον Πειραιά, η επίμονη προσωπική και διαρκής ενασχόλησή του με στόχο την άρτια διοργάνωση των Συνεδρίων αυτών, είναι ορισμένα μόνο στοιχεία της συμβολής του Αντώνη Αντάπαση στο θεσμό και συντέλεσαν στην μέχρι σήμερα ανάδειξη και αναγνώριση του Συνεδρίου ως Διεθνούς Πόλου Επιστημονικής Έλξης στο πεδίο του ναυτικού δικαίου.

Λία Ι. Αθανασίου: Πρόεδρος (2012- )

Το 2012, τον Καθηγητή Αντάπαση διαδέχθηκε στην Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής, η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών και δικηγόρος Πειραιώς Λία Ι. Αθανασίου. Το 8ο Συνέδριο που διεξήχθη υπό τη νέα Οργανωτική Επιτροπή αφιερώθηκε  στη μνήμη του Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Ομ. Καθηγητή Αντωνίου Αντάπαση, ως ελάχιστη αναγνώριση της συμβολής του στην προαγωγή του διεθνούς ναυτικού και εμπορικού δικαίου. Σημειώνεται ότι μετά την αφυπηρέτηση του Καθηγητή από τη Νομική Σχολή  Αθηνών, η κα Αθανασίου είχε επίσης αναλάβει την πανεπιστημιακή διδασκαλία του Ναυτικού Δικαίου.

Η νέα Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής με άριστα, έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτες σπουδές σε μεγάλα Ιδρύματα της αλλοδαπής: Μεταπτυχιακά Διπλώματα (D.Ε.Α.) στη Γαλλία, αφενός στο Επιχειρησιακό Δίκαιο (Παν. Aix-Marseille III) και αφετέρου στο γενικό ιδιωτικό δίκαιο (Παν. Paris II-Panthéon-Assas), Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημίου Paris I- Panthéon-Sorbonne με βαθμό Άριστα με τα συγχαρητήρια της εξεταστικής επιτροπής στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού (εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις ναυτιλιακές μεταφορές), για την οποία έλαβε επτά διεθνή βραβεία και τιμητικές επιχορηγήσεις δημοσίευσης. Απέκτησε επίσης Πανεπιστημιακό τίτλο προς διεύθυνση επιστημονικών ερευνών από το Πανεπιστήμιο Paris I-Panthéon-Sorbonne.

Σήμερα διδάσκει στη Νομική Σχολή Αθηνών ως Καθηγήτρια, στο γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, ενώ έχει διδάξει ή διεξαγάγει έρευνα σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα (Bologna, Ινστιτούτο Μάαστριχτ, Πανεπιστήμιο Erasmus-Ρότερνταμ, Διεθνές Ναυτικό Πανεπιστήμιο ΙΜΟ-Μάλτας, Harvard Law School ως Visiting Scholar με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, IALS Λονδίνο κ.α.). Έχει διατελέσει εξωτερική νομική σύμβουλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε θέματα ανταγωνισμού και απελευθέρωσης στον τομέα των μεταφορών και μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει μέλος πολλών νομοπαρασκευαστικών επιτροπών σε επιμέρους τομείς του εμπορικού δικαίου (εταιρείες, προστασία καταναλωτή, ανταγωνισμός, ναυτικό δίκαιο, ενέργεια) και σύμβουλος Ανεξάρτητων Αρχών. Έχει ήδη εκτεταμένη συγγραφική δράση (μονογραφίες, εκδόσεις, συμμετοχές σε συλλογικά έργα και πολυάριθμες μελέτες) σε θέματα ενωσιακού, ναυτικού και εν γένει εμπορικού δικαίου, στην αγγλική, γαλλική και ελληνική γλώσσα. Έχει επίσης πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό εισηγήσεων και παρεμβάσεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Την επιτυχία του Διεθνούς Συνεδρίου εξασφάλισε εξ αρχής η συλλογική προσπάθεια και ενεργή συμβολή όλων των μελών της εκάστοτε Οργανωτικής Επιτροπής. Η προσφορά τους στη διοργάνωση, στην εισφορά νέων ιδεών, στην εξεύρεση χρηματικών πόρων και χορηγιών, στη φιλοξενία των αλλοδαπών εισηγητών και προσκεκλημένων, καθώς και η ουσιαστική συμμετοχή τους στις θεματικές συνεδρίες, υπήρξε χωρίς καμία αμφιβολία ουσιώδους βαρύτητας.

Διοίκηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Όλοι οι Πρόεδροι και οι διοικήσεις του ΔΣΠ από το 1992 και μετά στηρίζουν αδιάλειπτα και πολυεπίπεδα το διεθνή θεσμό του Ναυτικού Συνεδρίου, και τούτο ανεξαρτήτως πολιτικών διαφοροποιήσεων, αντιτιθέμενων απόψεων σε ζητήματα που αφορούν την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και αρνητικών εξωτερικών συγκυριών, όπως η οικονομική κρίση στην οποία εισήλθε η χώρα μας από το 2009. Χρήζει επισήμανσης η ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, μέριμνα και υποστήριξη με την οποία τα διοικητικά συμβούλια του ΔΣΠ αγκάλιασαν τη διοργάνωση, τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες. Υπό την αιγίδα του Συλλόγου και μέσω των συνδέσμων αυτού με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς φορείς (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Τράπεζες, Ναυτικό Επιμελητήριο, Πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκή Ένωση Δικηγόρων) κατέστη δυνατή όχι μόνο η ενρίζωση του θεσμού στο επιστημονικό γίγνεσθαι του τόπου και η ανάδειξη του Συλλόγου μας σε μοχλό προαγωγής και θεραπείας του ναυτικού δικαίου, αλλά επίσης και η καλλιέργεια της συνεργασίας με επαγγελματικούς κλάδους του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου και των συναφών με αυτό υπηρεσιών.

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr