3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (1998)

Στις 27-30 Μαΐου 1998 το 3ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου αφιερώθηκε στο «ναυτικό ατύχημα ως νομικό πρόβλημα», είχε δε ως στόχο να διερευνήσει τις νομικές διατάξεις του ναυτικού ατυχήματος όσον αφορά την πρόληψή του, την εκτέλεσή του, τις συνέπειές του και τέλος τα μέτρα αντιμετώπισής του. 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε λόγω της αυξημένης σημασίας των κανόνων που ρυθμίζουν την πρόληψη και τον περιορισμό των ναυτικών ατυχημάτων. Οι εν λόγω κανόνες πηγάζουν από κανόνες τόσο διεθνούς όσο και εθνικού δικαίου. Εντούτοις, η ολοένα και αυξανόμενη πολυνομία καθώς και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων (τόσο από πλευράς νομικής όσο και από πλευράς πρακτικής) προκάλεσε ανησυχία για την ανασφάλεια δικαίου που θα μπορούσε να προκληθεί. Για αυτόν ακριβώς το λόγο κρίθηκε ότι θα έπρεπε να γίνουν προσπάθειες αφενός μεν για την συστηματοποίηση των νομοθετημάτων, αφετέρου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο και με την βοήθεια ενός διεθνούς οργανισμού. Ιδανικός για την επιτέλεση του έργου αυτού θα ήταν ο ΙΜΟ, δεδομένης της ευρύτατης αποδοχής του από την διεθνή κοινότητα, της εξειδικευμένης γνώσης του σε ναυτικά θέματα και του διακρατικού του χαρακτήρα.

Το συνέδριο κινήθηκε σε τρεις μεγάλες θεματικές ενότητες.

Η πρώτη ενότητα αφορούσε την πρόληψη των ναυτικών ατυχημάτων, δηλαδή τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την ασφάλεια του πλοίου και της ναυσιπλοΐας, καθώς και το ζήτημα της εφαρμογής τους στην πράξη. 

Στην δεύτερη ενότητα εξετάστηκε ο τρόπος διαχείρισης ενός ναυτικού ατυχήματος αφότου αυτό λάβει χώρα και τα ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξ αυτού όπως παραδείγματος χάριν η υποχρέωση παροχής βοήθειας, η διεύθυνση και ο συντονισμός των σωστικών υπηρεσιών, η επέμβαση του παράκτιου κράτους και ούτω καθεξής.

Εν τέλει η τρίτη ενότητα είχε ως αντικείμενο της συνέπειες του ατυχήματος και τα αστικά, διοικητικά αλλά και ποινικά μέτρα της αντιμετώπισής του.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι ακόλουθες εισηγήσεις:

Στην πρώτη συνεδρία του Συνεδρίου προέδρευσε ο κ. Ιωάννης Σχινάς, καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις: του κ. Jacques de Dieu, απεσταλμένου του Τομέα Θαλάσσιας Ασφάλειας Περιβάλλοντος και Τεχνικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Η στρατηγική για μια υψηλής ποιότητας ναυτιλία», του κυρίου Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιά, με θέμα «Ο διοικητικός έλεγχος του ναυτικού ατυχήματος», του κυρίου Philippe Boisson, Διευθυντή Επικοινωνιών του Bureau Veritas με θέμα «Η θέσπιση και εφαρμογή του νομικού καθεστώτος που αφορά την ναυτική ασφάλεια» και του κυρίου Ευθυμίου Μητρόπουλου, Διευθυντή του Τμήματος Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), με θέμα «Ο κώδικας για την διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων» .

Στη δεύτερη απογευματινή συνεδρία προέδρευσε ο κ. Φοίβος Χριστοδούλου, Καθηγητής του Συγκριτικού Δικαίου στο Παν/μιο Αθηνών και τον λόγο πήραν διαδοχικά τέσσερις ομιλητές: Ο κ. Marc Huybrechts, καθηγητής του Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λουβαίν και της Αμβέρσας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων και η εφαρμογή αυτού στα οχηματαγωγά και τα επιβατηγά πλοία – Από την ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παράλειψης στην επίτευξη του στόχου», η κ. Λία Αθανασίου, Δικηγόρος Δ.Ν., με θέμα «Το πρόβλημα του ανταγωνισμού και της ευθύνης των νηογνωμόνων- Μια παράμετρος για το ναυτικό ατύχημα»  και οι Sergio Carbone και Francesco Munari από το Πανεπιστήμιο της Γένοβας με την εισήγηση «Η κοινοτική πολιτική για την ασφάλεια στη θαλάσσια ζώνη των λιμένων και τα χωρικά ύδατα: Ρυθμίσεις και προοπτικές».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν, υπό την προεδρία του Jean-Jacques Lavenue, καθηγητή του Πανεπιστήμιου της Lille στο Δίκαιο της Θάλασσας και των Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων, οι εισηγήσεις των Antoine Vialard, καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Montesquieu με θέμα «Η υποχρέωση παροχής βοήθειας στην θάλασσα», του Richard Shaw, Ειδικού επιστημονικού Ερευνητή στο Παν/μιο του Southampton  με τίτλο «Η Διεθνής Σύμβαση του 1989 για την διάσωση: Η δυναμική της και οι αδυναμίες της», του Peter Wetterstein, καθηγητή του Πανεπιστημίου Åbo Φιλανδίας με θέμα «Θαλάσσια αρωγή και θαλάσσιο περιβάλλον», ενώ ο κ. Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Δικηγόρος Δ.Ν., έκλεισε τη συνεδρία με την εισήγησή του «Ζητήματα από ναυάγια κείμενα στη θαλάσσια ζώνη λιμένων». Το Συνέδριο συνεχίστηκε το απόγευμα υπό την προεδρία του καθηγητή του Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Texas, Michael Sturley. Ο κ. Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δικηγόρος Δ.Ν., παρουσίασε την εισήγησή του «Η ποινική αντιμετώπιση του ναυτικού ατυχήματος» ενώ τη σκυτάλη παρέλαβε ο καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κ. Εμμανουήλ Ρούκουνας, με θέμα «Ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν το ναυτικό ατύχημα». Ακολούθησε ο καθηγητής Ναυτικού Δικαίου και Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικών μελετών του Πανεπιστήμιου του Dalhousie κ. Edgar Gold με την εισήγησή του «Η ευθύνη και η αποζημίωση για τη θαλάσσια ρύπανση: επιδίωξη μιας ρεαλιστικής ισορροπίας».  

Την τρίτη και τελευταία μέρα του Συνεδρίου με προεδρεύοντα τον Καθηγητή του Αστικού Δικαίου και πρώην Πρύτανη του Πανεπιστημίου των Αθηνών κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο παρουσίασε την εισήγησή της η κ. Αλίκη Κιάντου- Παμπούκη, Ομότιμη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ζητήματα αστικής ευθύνης από ναυτικό ατύχημα» ενώ ακολούθησαν οι εισηγήσεις του κ. Rolf Herber, δικηγόρου Αμβούργου με θέμα «Ευθύνη εις ολόκληρον σε περίπτωση σοβαρών ναυτικών ατυχημάτων, του κ. Παναγιώτη Σωτηρόπουλου, Μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Comité Maritime International με θέμα «Ο περιορισμός της ευθύνης για απαιτήσεις από ναυτικό ατύχημα», ενώ οι ομιλίες έκλεισαν με την εισήγηση του κ. Αντώνη Αντάπαση, καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου με θέμα «Γενική θεώρηση του ναυτικού ατυχήματος ως νομοθετικού προβλήματος» Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με μια γενική συζήτηση και το εξαγωγή συμπερασμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι εισηγήσεις και τα πρακτικά του Συνεδρίου αυτού δεν έτυχαν δημοσίευσης.

Διοικητικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Β. Βενέτης Πρόεδρος, Γ. Αποστολίδης Αντιπρόεδρος, Κ. Πεταλάς Γεν. Γραμματέας, Α. Αλεξανδροπούλου-Αλευρομύτη Ταμίας, Μέλη: Γ. Γεωργάτος, I. Γιατράκος, Κ. Γκαβέρας, Κ. Γουργαρέα, Π. Ηλιάδης, Λ. Θεοδώρου, Ε. Κοτσώνης, I. Λυμπερόπουλος, Γ. Σταματογιάννης, Σ. Μανουσάκης, Π. Μαντούβαλος, Μ. Μελισσηνός, Π. Παπαθεοδωρόπουλος, Γ. Σαββόπουλος, Ε. Τσουρούλης.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Α. Αντάπασης Πρόεδρος, Μέλη: Ν. Σκορίνης, Ν. Γωγιός, Π. Τιμαγένης, Π. Σιούφας, Γ. Ρεδιάδης, Α. Παπαδημητρίου, Λ. Αθανασίου, Θ. Ζαφείρας, Σ. Κουσούλης, Γ. Μπαϊρακτάρης, Ν. Μπαλταζάνης, Δ. Αστράς, Κ. Μαρκάκης, Π. Τσιρίδης, I. Ηρειώτης, Ν. Κωνσταντινίδης, Γ. Οικονόμου, Σ. Γιαννακάκης, Π. Παππάς, I. Οικονομίδης.

Εκτελεστική Γραμματεία

Π. Ασανάκης, Ε. Βενέτη, Ό. Βλαβιανού, Π. Θεοδωρόπουλος, Ο. Ιωσηφίδης.

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr