9ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2016)

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 13-15 Οκτωβρίου 2016 με κεντρικό θέμα τη «Θαλάσσια ασφάλεια: νομικά ζητήματα σχετικά με το πλοίο, το φορτίο και τον ανθρώπινο παράγοντα».

Πιστό στην παράδοση του, το Συνέδριο πραγματεύτηκε και αυτή τη φορά ένα θέμα συνθετικό  με προεξάρχουσα διεθνή διάσταση που βρίσκεται διαρκώς στην πρώτη γραμμή της θεωρητικής και πρακτικής ενασχόλησης. Τα σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια ζητήματα εξετάστηκαν σε τρείς επιμέρους ενότητες: Η πρώτη ενότητα εστίασε στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ασφαλή ναυσιπλοΐα, τη ναυτική καταλληλότητα και την ασφαλή εκμετάλλευση του πλοίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν ζητήματα αιχμής για την λειτουργία της διεθνούς ναυτιλίας, όπως η ευθύνη των νηογνωμόνων, οι λιμένες καταφυγής, ο ρόλος των λιμενικών υπηρεσιών, η νέα κοινοτική και διεθνής νομοθεσία για την ανακύκλωση, η αποτελεσματικότητα των διεθνών και ενωσιακών κανόνων ασφάλειας. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις πλημμελειών της ασφάλειας στο φορτίο και εν γένει στην εκτέλεση των συμβάσεων ναύλωσης και θαλάσσιας μεταφοράς. Οι σχετικές ρήτρες των ναυλοσυμφώνων τυγχάνουν θεωρητικής και νομολογιακής επεξεργασίας, όπως και οι αξιώσεις τρίτων ζημιωθέντων από την εκτέλεση της θαλάσσιας μεταφοράς. Η τρίτη ενότητα αφιερώθηκε στον ανθρώπινο παράγοντα στη θάλασσα, καταλαμβάνοντας την προστασία των επιβατών, των πληρωμάτων και λοιπών επιβαινόντων. Τέλος, προστέθηκε η καινοτομία μίας στρογγυλής τράπεζας, στο πλαίσιο της οποίας ακαδημαϊκοί, νομικοί και εκπρόσωποι της αγοράς ανέπτυξαν και συζήτησαν με τους συμμετέχοντες πτυχές της θεματικής του Συνεδρίου.

Αμέσως μετά την κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, ξεκίνησε η πρώτη πρωινή συνεδρία υπό την προεδρία του Λεωνίδα Δημητριαδη-Ευγενιδη, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέπτυξαν τις εισηγήσεις τους ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tindall Riley (Britannia) Limited Andrew Cutler,  ο οποίος παρουσίασε τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου που διέπουν τη ναυτιλία και το συνεπαγόμενο κόστος ασφάλισης, ο John Witte, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Θαλάσσιας Διάσωσης, ο οποίος παρουσίασε το ρυθμιστικό περιβάλλον της θαλάσσιας ασφάλειας και διάσωσης, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην προστασία του διασώστη και η Christine Berg, Επικεφαλής του Τμήματος «Θαλάσσια Ασφάλεια» (Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλώντας για τις μελλοντικές προκλήσεις για το ευρωπαϊκό καθεστώς της θαλάσσιας ασφάλειας. Η επόμενη πρωινή συνεδρία διεξήχθη υπό την προεδρία του Marc Huybrechts, Ομ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Leuven. Κατά τη διάρκειά της, ο Aldo Chircop, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Schulich, Πανεπιστήμιο Dalhousie, Nova-Scotia στον Καναδάν ανέλυσε τα ζητήματα και τις προοπτικές αναφορικά με την ευθύνη του Κράτους και τους λιμένες καταφυγής πλοίων, ενώ εν συνεχεία ο Thomas Schoenbaum, Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου George Washington μίλησε για το νέο καθεστώς για την ασφάλεια των λιμένων στις Η.Π.Α. και για τις έννομες συνέπειες που υφίστανται τα πλοία που καταπλέουν σε αμερικανικούς λιμένες. Τέλος, τη σκυτάλη πήρε ο Νίκος Κωνσταντινίδης, Δ.Ν. - Δικηγόρος (Νομικός Σύμβουλος Ο.Λ.Π.) ο οποίος πραγματεύτηκε τη ρύθμιση των λιμενικών υπηρεσιών ως μέσο ενίσχυσης της θαλάσσιας ασφάλειας. Η απογευματινή συνεδρία διακρίθηκε επίσης σε δύο μέρη. Η πρώτη απογευματινή συνεδρία, υπό την Προεδρία του Δικηγόρου, Προέδρου της Ιταλικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου και Αντιπροέδρου της CMI, Giorgio Berlingieri, ξεκίνησε με την ομιλία του Andrew Tettenborn, Καθηγητή της Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Swansea, ο οποίος αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις και την ευθύνη του τραπεζικού χρηματοδότη για μη ασφαλές πλοίο. Στη συνέχεια, ο Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου του Πανεπιστήμιο του Nottingham, Howard Bennett ανέπτυξε τις μεταρρυθμίσεις στο καθεστώς εγγυήσεων από την Insurance Act 2015, ενώ ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αμβούργου και του Ινστιτούτου Ναυτικού Δικαίου & Δικαίου της θάλασσας Henning Jessen μίλησε για την περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση πλοίου εστιάζοντας στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες κατά το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Το δεύτερο μέρος της απογευματινής συνεδρίας υπό την Προεδρία του Αρεοπαγίτη και Γενικού Διευθυντή της ΕΣΔΙ Δημήτριου Κράνη ξεκίνησε με τον Klaus Ramming, Δ.Ν., Συνπροεδρεύων της Γερμανικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αμβούργου ο οποίος προσέγγισε συγκριτικά την θαλάσσια διάσωση και την ανέλκυση ναυαγίου, εστιάζοντας στον νομικό χαρακτηρισμό των ενεργειών του παρόχου και σε ορισμένα συναφή ζητήματα, ενώ εν συνεχεία ο Πρόεδρος Εφετών, Kυριάκος Οικονόμου αναφέρθηκε στο ζήτημα της ευθύνης και αποζημίωσης από σύγκρουση πλοίων. Τέλος, ο Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Ορφανίδης έκλεισε τον κύκλο της απογευματινής συνεδρίας αναφερόμενος στις αξιώσεις από ναυαγιαίρεση και τον πλειστηριασμό του πλοίου.

Κατά την πρώτη Συνεδρία της δεύτερης ημέρας, υπό την Προεδρία του Bϋlent Sözer, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Yeditepe, το λόγο πήρε πρώτα ο Επικ. Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημήτριος Χριστοδούλου, ο οποίος παρουσίασε τις ρήτρες ασφαλούς λιμένα στα ναυλοσύμφωνα. Ο επόμενος εισηγητής Frank Smeele, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Erasmus (Ρότερνταμ) αναφέρθηκε στην ευθύνη του πλοιοκτήτη για τη στοιβασία στην περίπτωση των ρητρών FIO, ενώ εν συνεχεία ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ναυτικού Δικαίου Shanghai, James Hu παρουσίασε στους συνέδρους τα σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και την ευθύνη του φορτωτή ζητήματα κατά το Κινεζικό δίκαιο και τους Κανόνες του Ρότερνταμ. Στην επόμενη συνεδρία, προεδρεύοντος του Δικηγόρου Παύλου Αβραμέα, πήρε τον λόγο ο Ralph De Wit, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών, το Πανεπιστήμιο Αμβέρσας & τη Ναυτική Ακαδημία της Αμβέρσας αναλύοντας το ζήτημα της ευθύνης για ζημίες στο πλαίσιο της συνδυασμένης μεταφοράς πραγμάτων. Μετέπειτα, οι Δικηγόροι Νικόλαος Γερασίμου και Αντώνιος Κουτσοφιός παρουσίασαν τις υπάρχουσες θέσεις και απόψεις αναφορικά με την ευθύνη για ζημίες κατά τη θαλάσσια μεταφορά φορτίων και οχημάτων χωρίς φορτωτική, ενώ ο Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δ.Ν., Δικηγόρος έθεσε το ζήτημα της ποινικής δικαιοδοσίας επί παραβάσεων κανόνων ασφάλειας, με ιδιαίτερη μνεία στην υπόθεση «Norman Atlantic». Η απογευματινή Συνεδρία της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου, υπό την Προεδρία του Ευάγγελου Περάκη, Ομ. Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου και Προέδρου του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων,  ξεκίνησε με την ομιλία του Kensuke Kobayashi, Νομικός Σύμβουλος IOPC Funds, για τις πρόσφατες εξελίξεις στο αποζημιωτικό καθεστώς του Διεθνούς Κεφαλαίου. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Λία Αθανασίου παρουσιάζοντας στους συνέδρους την ευθύνη του ναυλωτή για ζημίες από ρύπανση, ενώ ο Olivier Cachard, Καθηγητής στη Νομική Σχολή Νανσύ αναφέρθηκε στους νηογνώμονες και τη Διεθνής Σύμβαση CLC, εστιάζοντας στο ισχύον δίκαιο μετά την απόφαση Erika. Η αυλαία της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου έκλεισε με την καινοτομία της στρογγυλής τράπεζας, με συντονιστή τον Γρηγόριο Τιμαγένη, Δ.Ν. Δικηγόρος, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου, στα πλαίσια της οποίας εξετάστηκαν τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν από το φαινόμενο της πειρατείας, από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης και του ναυτικού δικαίου. Ειδικότερα, η τ. Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας- Βοηθός Γενική Γραμματέας του IMO, Rosalie Balkin παρουσίασε στους Σύνεδρους την προσέγγιση του IMO, ενώ ο Grant Hunter, Επικεφαλής Νομικού Τμήματος και Τμήματος των Συμβάσεων της BIMCO μίλησε για την επίδραση της πειρατείας στα ναυλοσύμφωνα και τις συμβάσεις μεταφοράς. Τον λόγο πήρε ο Hilton Staniland, Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Southampton, ο οποίος αναφέρθηκε στα ζητήματα ευθύνης του πλοιοκτήτη, ενώ η Αλεξάνδρα Κουβαδέλλη, Επικεφαλής διαχείρισης απαιτήσεων, UK P&I Club μίλησε για τα προκύπτοντα ζητήματα ασφαλιστικού δικαίου. Οι εργασίες της στρογγυλής τράπεζας έληξαν με την ομιλία της Μαρία ΓΑΒΟΥΝΕΛΗ, Επίκ. Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου κατά την οποία πραγματεύτηκε τα επέκεινα της πειρατείας.

Η πρώτη Συνεδρία της τρίτης και τελευταίας ημέρας υπό την Προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεώργιου Μιχαλόπουλου ξεκίνησε τις εργασίες της με την ομιλία του Philippe Delebecque, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Paris-I-Pantheon-Sorbonne για την αποζημίωση στο πλαίσιο της μεταφοράς επιβατών και της θαλάσσιας περιήγησης. Επόμενη ομιλήτρια ήταν η Κορνηλία Δελούκα Ιγγλέση, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η οποία πραγματεύτηκε το ζήτημα της προστασίας του επιβαίνοντος σε πλοίο ή σκάφος ως καταναλωτή, ενώ εν συνεχεία ο Νομικός Σύμβουλος του ILO, Georges Politakis μίλησε για την εφαρμογή και τις προκλήσεις της Διεθνούς Σύμβαση Εργασίας. Στην τελευταία Συνεδρία, υπό την Προεδρία του Ευάγγελου Τσουρούλη, Δικηγόρος και τ. Πρόεδρος CCBE, οι σύνεδροι παρακολούθησαν τον Νομικό Σύμβουλο του ΙΜΟ, Frederick Kenney, ο οποίος παρουσίασε το ρυθμιστικό πλαίσιο του IMO σχετικά με τη μετανάστευση διά θαλάσσης, ενώ οι εργασίες της τελευταίας Συνεδρίας έληξαν με τον Francesco Munari, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Γένοβας, ο οποίος εισήγαγε προβληματισμούς σχετικά με τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και ιδίως τη διάσωση προσφύγων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης και της συζήτησης που ακολούθησαν το πέρας της ανάπτυξης των προγραμματισμένων εισηγήσεων των ομιλητών, έγινε η απονομή των βραβείων "Young Maritime Prize- Piraeus 2016" στις τρεις πιο εμπεριστατωμένες πρωτότυπες μελέτες σε ζητήματα της θεματολογίας του Συνεδρίου.

Η έκδοση των Εισηγήσεων και Πρακτικών σε ειδικό τόμο, κατά την παράδοση του Συνεδρίου, έλαβε χώρα εντός του 2017, ενώ την παρουσίαση των Ναυτικών Συνεδρίων επιμελήθηκε η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ναυτικού Συνεδρίου Λία Ι. Αθανασίου.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος, Μαρία Φλωροπούλου-Μακρή, Αντπρόεδρος, Κων/να Γουργαρέα, Αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γεν. Γραμματέας, Ιωάννης Βρέλλος, Σύμβουλος-Ταμίας, Σύμβουλοι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ευάγγελος Αναγνώστου, Ιωάννης Βούτας, Λάζαρος Γιατράκος, Κίμων Γκιουλιστάνης, Αργύριος Δήμοβιτς, Γεώργιος Καραμιζάρης, Ιωάννης Καρδαράς, Ηλίας Κλάππας, Νικόλαος Λιαπάκης, Νικόλαος Μπιλίρης, Παναγιώτα Μπουρλετίδου, Μαρία Σταματογιάννη, Χρίστος Τσάλλος.

Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

Λία Ι. Αθανασίου, Πρόεδρος, Μιχάλης Αντάπασης, Βασίλειος Βερνίκος, Νικόλαος Γερασίμου, Γεώργιος Θεοχαρίδης, Γεώργιος Ιατρίδης-Ραμαντάνης, Πάρις Καραμήτσιος, Νικόλαος Κουντούρης, Αντώνιος Κουτσοφιός, Μανώλης Κωνσταντινίδης, Νικόλαος Κωνσταντινίδης, Γεώργιος Οικονόμου, Ιωάννης Β. Σαραντίτης, Βασίλειος Π. Σιούφας, Γεώργιος Σκορίνης, Πασχαλιά Τιμαγένη, Πολυχρόνης Τσιρίδης, Δημήτριος Χριστοδούλου.

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr