ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Ημερομηνία (από – έως) Φεβρουάριος 2005 – Ιανουάριος 2012
Επωνυμία εργοδότη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΩΝ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ιδιότητα Δικηγόρος
Ημερομηνία (από – έως) Φεβρουάριος 2012 – Απρίλιος 2016
Επωνυμία εργοδότη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΩΝ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ιδιότητα Εταίρος
Ημερομηνία (από – έως) Μάιος 2016-Μάιος 2018
Επωνυμία εργοδότη MARMARAS NAVIGATION LIMITED
Ιδιότητα Νομικός Σύμβουλος
Ημερομηνία (από – έως) Ιούνιος 2018
Επωνυμία εργοδότη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α/ΦΩΝ ΣΙΟΥΦΑ, ΣΤ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ, Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Ιδιότητα Εταίρος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Ημερομηνία (από – έως) Σεπτέμβριος 1989-Ιούνιος 1995
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ( PIERCE COLLEGE)
Τίτλος Απολυτήριο Λυκείου

Ημερομηνία (από – έως) Σεπτέμβριος 1996-Ιούνιος 2000
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα UNIVERSITY OF GREENWICH
Τίτλος  Πτυχίο Νομικής ( LL.B)


Ημερομηνία (από – έως) Σεπτέμβριος 2001-Ιούνιος 2003
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος (LL.M) Ναυτικό Δίκαιο

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Μητρική Γλώσσα Ελληνική
Άλλες Γλώσσες Αγγλική, Γαλλική


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr