6ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου (2007)

Στις 4-6 Οκτωβρίου 2007 το 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο, αντικείμενο είχε τη διερεύνηση των σύγχρονων προβλημάτων της θαλάσσιας ασφάλισης. Η θαλάσσια ασφάλιση συνδέεται στενά με το θαλάσσιο εμπόριο. Γι’ αυτό και αποτελεί έναν από τους αρχαιότερους τρόπους προστασίας των ναυτικών επιχειρηματιών από τις απώλειες των θαλάσσιων κινδύνων.

Ο ελληνικής καταγωγής θεσμός του ναυτικού δανείου υπήρξε ο πρόδρομος της θαλάσσιας ασφάλισης. Η διαφορά του έγκειται στο ότι, ενώ το ναυτικό δάνειο αποτελούσε κατ’ ουσίαν αποζημίωση καταβαλλόμενη πριν από την απώλεια του πλοίου, η θαλάσσια ασφάλιση περιέχει υπόσχεση καταβολής αποζημίωσης μετά την επέλευση της απώλειας του. Επίσης, ο ελληνικής καταγωγής θεσμός της κοινής αβαρίας αποτελεί έναν ιδιαίτερο τρόπο αποκατάστασης της ζημίας στο ναυτικό δίκαιο. Από κοινωνικοοικονομική άποψη ο θεσμός έχασε έδαφος στην εποχή μας. Στο απώτερο παρελθόν, ο θεσμός της κοινής αβαρίας διευκόλυνε τη ναυτική αποστολή, διότι επέτρεπε τον επιμερισμό των συμφυών με αυτή κινδύνων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Έτσι εξηγείται γιατί ο θεσμός αυτός υπήρξε ο πρόδρομος της αμοιβαίας ασφάλισης ή αλληλασφάλισης. Η γενίκευση της θαλάσσιας ασφάλισης περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη σημασία του. Οι θυσίες που γίνονται δεκτές ως κοινές αβαρίες καλύπτονται κατά κανόνα σήμερα από την ασφάλιση του σκάφους και του φορτίου. Ο κανονισμός κοινής αβαρίας αποτελεί πλέον κατ’ ουσίαν διακανονισμό ζημιών μεταξύ ασφαλιστών.

Στην πρώτη αυτή Συνεδρία παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από τη Λία Αθανασίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δικηγόρο, με θέμα «Το πρόβλημα της διεθνούς εναρμόνισης του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης», από το Robert Merkin, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον, με θέμα «The Future of Marine Insurance Warranties In English Law» και τον Antoine Vialard, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπορντώ, με θέμα «La faute de l’assuré dans le droit français des assurances maritimes». Ο Πρόεδρος της δεύτερης Συνεδρίας Αντώνιος Κουτσοφιός, Δικηγόρος, έδωσε το λόγο στους επόμενους εισηγητές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Πρώτη παρουσίασε την εισήγησή της η Βικτωρία Αθανασοπούλου, Δικηγόρος, Δ.Ν., η οποία ασχολήθηκε με το ζήτημα «Η αρχή της καλής πίστης στη σύμβαση θαλάσσιας ασφάλισης», ακολούθησε ο Mark Templeman, Δικηγόρος, QC, με την εισήγηση «Insurable interest in English Law: Touchstone or Millstone?» και στη συνέχεια η Κυριακή Νούσια, Λέκτορας του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, ανέπτυξε το θέμα «Insurable interest in Marine Insurance Contracts in a Representative Sample of Common Law and Continental Law Jurisdictions: Time for Reform?»,  Στην πρώτη Συνεδρία της δεύτερης ημέρας υπό την Προεδρία του Παναγιώτη Παπαθεοδωρόπουλου, Δικηγόρου Πειραιώς, παρουσιάστηκαν οι εισηγήσεις των: Jürgen Basedow, Καθηγητή Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, Διευθυντή του Ινστιτούτου Max Planck για το Συγκριτικό και το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, «Classification societies as marine insurers?», της Αλίκης Κιάντου–Παμπούκη, Ομότιμης Καθηγήτριας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, «Ευθύνη του ασφαλιστή σε περίπτωση ζημιών οφειλόμενων σε αναξιοπλοΐα του πλοίου», του Malcolm Clarke, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, «Scope of the law of misrepresentation and non-disclosure», του Christian Scapel, Καθηγητή του Τμήματος Νομικής και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μασσαλίας, Δικηγόρου, «La subrogation de l’assureur maritime» και του Jerome Kullmann, Καθηγητή του Ιδιωτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Paris – Dauphine, Διευθυντή του Ινστιτούτου των Ασφαλίσεων των Παρισίων, «L’evanouissement du risqué: pas de risqué, pas de prime? L’exemple de la construction de navire et de l’assurance de la perte sur revente». Η απογευματινή Συνεδρία της ημέρας αυτής υπό την Προεδρία του Νικόλαου Μπαλταζάνη, Δικηγόρου, φιλοξένησε την παρουσίαση των εισηγήσεων των: Koichi Otani, Καθηγητή του Εμπορικού Δικαίου και του Δικαίου της Θαλάσσιας Ασφάλισης στο Πανεπιστήμιο της Waseda, «Cargo Insurance in Japan» Taco van der Valk, Δικηγόρου (Ρόττερνταμ), «Recent Developments in Netherlands’ Cargo Insurance Law», Βλασίου Μακρή, Δικηγόρου Δ.Ν., «Το πρόβλημα των χερσαίων κινδύνων στη θαλάσσια ασφάλιση», Γεωργίου Θεοχαρίδη, Δικηγόρου, Δ.Ν, Ειδικός Επιστήμονας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Η ασφάλιση του συμφέροντος ενυπόθηκου δανειστή πλοίου». Στην τελευταία Συνεδρία της διοργάνωσης με Πρόεδρο τον Μικέ Κουντούρη, Δικηγόρο, έλαβαν το λόγο κατά τη σειρά του προγράμματος ο Βασίλειος Κιάντος, Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με το θέμα «Εννοιολογικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας ασφάλισης ελπιζόμενου κέρδους», ο Γεώργιος Οικονόμου, Δικηγόρος, που παρουσίασε την εισήγηση «Εγκατάλειψη πλοίου στον ασφαλιστή», ο Δημήτρης Χριστοδούλου, Λέκτορας του Εμπορικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δικηγόρος ο οποίος εισέφερε «Συγκριτικές παρατηρήσεις επί του σκοπού και της λειτουργίας των όρων “held covered” στις συμβάσεις θαλάσσιας ασφάλισης» Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την εξαγωγή των Πορισμάτων από τον Καθηγητή Ιωάννη Ρόκα.

Οι εισηγήσεις και τα πρακτικά του Συνεδρίου δημοσιεύτηκαν σε ειδικό τόμο «Σύγχρονα Ζητήματα Θαλάσσιας Ασφάλισης» που εκδόθηκε με επιμέλεια του ΔΣΠ από τον εκδοτικό οίκο Α. Σάκκουλα το 2010.

Διοικητικό Συμβούλιο Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Κ. Πεταλάς Πρόεδρος, Π. Ηλιάδης - Α. Αλεξανδροπούλου - Αλευρομύτη Αντιπρόεδροι, Κ. Ρεσβάνης Γεν. Γραμματέας, Ι. Γιατράκος Ταμίας, Μέλη: Γ. Αποστολίδης, Θ. Αρβανιτόπουλος, Μ. Γαλανοπούλου, Κ. Γουργαρέα, Α. Δήμοβιτς, Γ. Καραμιζάρης, Ν. Λιαπάκης, Σ. Μανουσάκης, Π. Παπαθεοδωρόπουλος, Δ. Πολλάλης, Κ. Σαρηγιάννη, Ε. Τσουρούλης, Μ. Φλωροπούλου - Μακρή, Φ. Χαλκιά.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Α. Αντάπασης Πρόεδρος, Μέλη: Λ. Αθανασίου, Δ. Αστρας, Ν. Γερασίμου, Σ. Γιαννακάκης, Ν. Γωγιός, Θ. Ζαφείρας, Ι. Ηρειώτης, Γ. Θεοχαρίδης, Γ. Ιατρίδης - Ραμαντάνης, Μ. Κουντούρης, Σ. Κουσουλης, Ν. Κωνσταντινίδης, Κ. Μαρκάκης, Γ. Μπαϊρακτάρης, Ν. Μπαλταζάνης, Ι. Οικονομίδης, Γ. Οικονόμου, Π. Παππάς, Α. Παπαδημητρίου, Δ. Ρεδιάδης, Ι. Σαραντίτης, Π. Σιούφας, Ν. Σκορίνης, Πασχ. Τιμαγένη, Π. Τσιρίδης.

Επιστημονικός Σύμβουλος

Ιωάννης Ροκας, Καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr