10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Young Maritime Prize – Πειραιάς 2022

Βραβεία και Όροι Συμμετοχής

  1. Βραβεία

Οι τρεις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες θα λάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς  βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο, και θα δημοσιευθούν στον Τόμο Εισηγήσεων του Συνεδρίου, ο οποίος θα περιλάβει τις Εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

  1. Όροι και Προθεσμία Συμμετοχής

- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Νομικής ή  Πανεπιστημιακής Σχολής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ναυτιλιακό κλάδο και να μην έχουν ξεπεράσει το 35ο έτος της ηλικίας τους.

-  Γλώσσα εργασίας: Ελληνική, Αγγλική.

- Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν πρωτότυπη μελέτη σε ζήτημα της θεματολογίας του προσεχούς Συνεδρίου, η οποία δεν πρέπει να έχει κατατεθεί ως εργασία, πτυχιακή ή/και να έχει δημοσιευθεί.

- Η μελέτη θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες/10.000 λέξεις  και να περιλαμβάνει βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

- Η μελέτη, εκτυπωμένη εις τριπλούν θα πρέπει να κατατεθεί  στη γραμματεία του Δ.Σ.Π. έως την 13/01/2021.

Οι μελέτες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από τον κ. Κυριάκο Οικονόμου (Αρεοπαγίτη) ως Πρόεδρο, και μέλη την Καθηγήτρια κα. Λία Αθανασίου (Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Θεοχαρίδη (World Maritime University – Malmö, Σουηδία).

Για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Κλάππας

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Λία Ι. Αθανασίου

Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών

 


ΕΓΓΡΑΦΕΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πληροφορίες Εγγραφές: Τζουλιάνα Μπέρμπερη

Τ: +30 210 3678967, E: juliber@nb.org

www.nb.org | www.nbcongress.gr